Oфіційні правила Акції «» 

(надалі – Акція)


Офіційні правила промо-акції
з умовною назвою «У ритмі шопінгу!»

Оновлена редакція від 18.09.2019 р.

(надалі — «Правила»/«Офіційні Правила»)1. Загальні умови.


1.1. Організатором промо-акції з умовною назвою «У ритмі шопінгу!» (надалі — "Акція"/"Рекламна Акція«) є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ: 31316718, місцезнаходження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 9), (надалі — «Організатор»).
1.2. Виконавцем Рекламної Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЙ БТЛ» (код ЄДРПОУ: 37881205 , юридична адреса: 02166, м. Київ, проспект Лісовий, 23, (надалі — «Виконавець»).
1.3. Технічним Виконавцем Рекламної Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «512 ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ: 40837287), (надалі — «Технічний Виконавець»).
1.4. Акція проводиться у відповідності до умов даних Офіційних Правил, що розміщені на Сайті promo.novaposhta.ua. Організатор / Виконавець / Технічний виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Офіційними Правилами.
1.5. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів до послуг, що надає ТОВ «НОВА ПОШТА», ТОВ «НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ», просування та продаж яких здійснюється на території України.
1.6. Акція проводиться у мережі Інтернет на Веб-сайті за адресою: promo.novaposhta.ua (надалі — «Сайт») на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (згідно Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII, у тому числі, відповідно до переліку затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1085-р від 07.11.2014 року), тимчасово окупованої території АР Крим (згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII). (надалі — «Територія проведення Акції»).
Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей.
1.7. Акція проводиться з 16 години 00 хвилин «19» серпня 2019 року до 23 години 59 хвилин «22» вересня 2019 року включно (надалі — «Строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») і складається з 5 етапів.
1.7.1. Перший етап: з 16 години 00 хвилин 19.08.2019 року до 23 годин 59 хвилин 59 секунд 25.08.2019 року;
1.7.2. Другий етап: з 00 годин 00 хвилини 26.08.2019 року до 23 годин 59 хвилин 59 секунд 01.09.2019 року;
1.7.3. Третій етап: з 00 годин 00 хвилини 02.09.2019 року до 23 годин 59 хвилин 59 секунд 08.09.2019 року;
1.7.4. Четвертий етап: з 00 годин 00 хвилини 09.09.2019 року до 23 годин 59 хвилин 59 секунд 15.09.2019 року;
1.7.5. Пʼятий етап: з 00 годин 00 хвилин 16.09.2019 року до 23 години 59 хвилин 59 секунд 22.09.2019 року, окрім акції щодо розіграшу заохочення № 7 (Головне заохочення), зазначеного в підпункті 4.1.7. пункту 4.1. цих Правил, яка проводиться з 00 годин 00 хвилин 16.09.2019 року до 23 години 59 хвилин 59 секунд 18.09.2019 року.;
Визначення Переможців Акції здійснюється в порядку, передбаченому розділом 5 та іншими положеннями цих Офіційних Правил.
1.8. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
1.9. Умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені у порядку, встановленому цими Офіційними Правилами та чинним законодавством України.
1.10. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Офіційних Правил Акції на Сайті promo.novaposhta.ua


2. Вимоги до Учасників Акції.


2.1. До участі в Акції запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Акції (п. 1.7. Правил) виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України та які виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних Правилах (далі — «Учасник Акції»).
2.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Офіційних Правил:
2.2.1. працівники Організатора/Виконавця/Технічного виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
2.2.2. обмежено дієздатні та недієздатні особи;
2.2.3. особи, що не є громадянами України;
2.2.4. особи без громадянства;
2.2.5. особи, що не проживають на території України на постійній основі;
2.2.6. неповнолітні особи.
2.3. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції під час реєстрації.
2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язані:
− дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
− дотримуватися правил користування Сайтом promo.novaposhta.ua, що розміщені за посиланням promo.novaposhta.ua/rules;
− вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
− свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
− не вчиняти дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції;
− зберігати повідомлення про номер експрес-накладної, який був присвоєний поштовому відправленню, до 30 вересня 2019 року.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Офіційними Правилами. З моменту прийняття умов даних Офіційних Правил, вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Офіційних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.
2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором/Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Офіційними Правилами. Приймаючи умови даних Офіційних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба, визначена цими Офіційними Правилами а також підтверджують, що ознайомлені із правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, не виконує/неналежно виконує умови цих Офіційних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.
2.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.
2.10. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Офіційних Правилах, що спричинило виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
2.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані в цих Правилах умови.


3. Умови участі в Акції.


3.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно:
3.1.1. Оформити доставку замовлення, здійсненого в мережі Інтернет на сайтах українських або закордонних інтернет-магазинів, скориставшись послугами ТОВ «НОВА ПАОШТА» у період з 19 серпня 2019 року по 22 вересня 2019 року для участі у розіграші заохочень №№ 1-6; оформити доставку замовлення здійсненого в мережі Інтернет на сайтах українських або закордонних інтернет-магазинів, скориставшись послугами ТОВ «НОВА ПАОШТА» у період з 19 серпня 2019 року по 18 вересня 2019 року для участі у розіграші заохочення № 7 (Головне заохочення), зазначеного в підпункті 4.1.7. пункту 4.1. цих Правил;
3.1.2. Зайти на Сайт promo.novaposhta.ua та ознайомитися з Офіційними Правилами Акції;
3.1.3. Зареєструвати номер експрес-накладної, вказавши при цьому достовірну інформацію про прізвище, ім’я, по-батькові та номер мобільного телефону українського GSM-оператора отримувача, які були вказані при оформленні доставки.
УВАГА! Учасниками Акції визнаються лише фізичні особи (отримувачі), які замовили відправлення від юридичної особи (відправники) в мережі Інтернет, та які не займаються комерційною діяльністю без реєстрації юридичної особи, а тип відправлення не є документами або палетою.
Кількість реєстрацій протягом періоду проведення Акції не обмежена.
3.2. Учасниками Акції визнаються лише особи, які виконали умови цих Офіційних Правил. Особи, які виконали умови, вказані у п. 3.1. цих Правил до початку або після закінчення Строку проведення Акції, не беруть участі у розіграші Заохочень.
3.3. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).
3.4. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на Сайті, якщо такі неполадки виникли з вини постачальника послуг доступу до мережі Інтернет.
3.5. Один номер експрес-накладної може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення номеру експрес-накладної під час його реєстрації. Організатор/Виконавець/Технічний Виконавець та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність номеру експрес-накладної, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого номеру експрес-накладної, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації номеру експрес-накладної Коду учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності номеру експрес-накладної Коду, а також неможливістю взяти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції — не приймаються.
3.6. У випадку здійснення успішної реєстрації такого унікального номер експрес-накладної будь-яким учасником Акції, у повторній реєстрації такого унікального коду буде відмовлено без виплати будь-якої компенсації чи відшкодування. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність введення унікального номеру експрес-накладної під час його реєстрації, включаючи використання літер абетки.
3.7. У випадку виникнення питань щодо реєстрації номерів експрес-накладних та інших технічних питань щодо проведення Акції Учасники Акції повинні звертатися до Організатора за номером гарячої лінії, зазначеним на Сайті. Якщо Учасник Акції з технічних питань не звертається до технічної підтримки у вищевказаний спосіб, Виконавець/Організатор/Технічний Виконавець звільняються від відповідальності за такими питаннями Учасниками.
3.8. Виконавець/Організатор/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструвати номер експрес-накладної на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Виконавця/Організатора/Технічного партнера Акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

УВАГА! Номер експрес-накладної можливо зареєструвати за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті promo.novaposhta.ua

УВАГА! Номер експрес-накладної вважається успішно зареєстрованим на сайті promo.novaposhta.ua з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення на Сайті.

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA.

Після виконання процедури реєстрації кожного номеру експрес-накладної за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті або у випадку неможливості реєстрації Учасник отримає відповідне повідомлення на Сайті. При цьому відповідне поле для реєстрації номеру експрес-накладної на Сайті може одночасно вмістити лише один номеру експрес-накладної.

УВАГА! У разі виникнення підозр у Виконавця/Організатора Акції щодо порушення Правил Акції Учасником Акції, Виконавець/Організатор має право заблокувати номер мобільного телефону такого Учасника без пояснення причин. Розблокування номеру мобільного телефона Учасника можливе лише після звернення такого Учасника за телефоном гарячої лінії Організатора Акції. Таке звернення буде направлено на розгляд Виконавцеві Акції, який на власний розсуд зв’язується з Учасником, який залишив звернення, для з’ясування інформації про порушення, які виникли під час реєстрації номерів експрес-накладних таким Учасником. Рішення про розблокування або не розблокування номеру мобільного телефону приймається Організатором та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після надання Учасником необхідної інформації та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.


4. Фонд заохочень (призів) Акції.


4.1. Фонд заохочень Акції складається з:
4.1.1. Заохочень № 1 — плакат — 40 (сорок) шт.,
4.1.2. Заохочення № 2 — музичний диск — 10 (десять) шт.,
4.1.3. Заохочення № 3 — світшот — 10 (десять) шт.,
4.1.4. Заохочення № 4 — брелок — 40 (сорок) шт.,
4.1.5. Заохочення № 5 — блокнот — 20 (двадцять) шт.,
4.1.6. Заохочення № 6 — браслет — 30 (тридцять) шт.,
4.1.7. Заохочення № 7 (Головне Заохочення) — туристичний сертифікат на подорож до міста Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, для відвідання концерту співака Монатика Дмитра Сергійовича (MONATIK), який відбудеться 18 жовтня 2019 року у місті Лондон — 5 (п’ять) шт. (далі — Сертифікат*).
*Сертифікат надає можливість його обміну на відповідні туристичні послуги, що оплачуються Виконавцем Акції туроператору/турагентству України. Сертифікат дає право на оплату відповідних туристичних послуг для 2 (двох) осіб).

Увага! Сторони обумовили, що туристична подорож, яку буде здійснювати Переможець Акції в обмін на Сертифікат, повинна відповідати наступним характеристикам:
— вибір туроператора/турагенства, яке надаватиме відповідні туристичні послуги, здійснює Організатор/Виконавець Акції;
— країну подорожі, період подорожі, авіаперевізника, готель та кількість зірок готелю, харчування, трансфери, страховку в рамках загальної суми Сертифікату здійснює Організатор/Виконавець Акції;
— вартість Сертифікату включає в себе такі послуги: оплата візового збору та візова підтримка, оплата авіаперельоту Київ — Лондон — Київ, трансфер у місті Лондон аеропорт — готель — аеропорт, оплата проживання у готелі 3* протягом 1 (однієї) доби у двомісних номерах класу стандарт, харчування — сніданок, квитки на концерт;
— учасник Акції, який здобув право на отримання Головного Заохочення, матиме право самостійно обрати особу, яка його супроводжуватиме під час цієї подорожі;
— обмін Сертифікату на грошові кошти учаснику Акції, який здобув право на отримання Головного Заохочення, не здійснюється, оскільки Сертифікат може бути використаний лише на туристичну подорож, вказану у п.4.1.6. цих Правил;
— у випадку, якщо учасник Акції, який здобув право на отримання Головного Заохочення, за висловив бажання змінити умови туристичної подорожі на кращі (авіаперевізника, клас авіаперельоту, рівень готелю та/або номеру в готелі, трансферу, харчування, страхування), такий учасник Акції здійснює доплату необхідної частини коштів самостійно.

Умови подорожі учасника Акції, який здобув право на отримання Головного Заохочення, визначаються в угоді, яку підписує такий учасник з туроператором/турагенством України по факту пред’явлення Сертифікату.

Додаткові витрати під час здійснення туристичної подорожі (реалізації Сертифіката) оплачуються учасником Акції, який здобув право на отримання Головного Заохочення, та супроводжуючою його особою самостійно (за власний кошт). Транспортні та інші витрати Учасника Акції, який одержав право на отримання Сертифікату, пов’язані з одержанням такого Сертифікату, Організатором/Виконавцем Акції такому Учаснику не компенсуються.

Відповідний Учасник та супроводжуюча його особа несуть особисту відповідальність за всі свої дії під час подорожі, за свою безпеку, здоров’я та життя.

У разі відсутності можливості у учасника Акції, який здобув право на отримання Головного Заохочення, або особи, що буде його супроводжувати, його реалізувати, у тому числі, але не обмежуючись, через відсутність дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон і такий Учасник не оформив вказаний документ у достатні для використання Сертифікату строки, відмова у наданні візи, вважається, що такий Учасник свідомо й добровільно відмовився від отримання Головного Заохочення. У такому випадку такий Учасник не має права на отримання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця/третіх осіб, залучених до проведення Акції. Організатор/Виконавець/треті особи не несуть відповідальності за обставини, що унеможливили використання Головного Заохочення.

Організатор/Виконавець/треті особи, залучені до проведення Акції, не здійснюють оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Організатор/Виконавець/ треті особи, залучені до проведення Акції, не несуть відповідальності за неможливість виїзду учасників Акції, які здобули право на отримання Головного Заохочення та супроводжуючих їх осіб за кордон, не оформлення (неможливість оформлення) віз (у випадку відсутності в таких Учасників та супроводжуючих осіб паспорта громадянина України для виїзду за кордом з біометричною інформацією) з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/посольством країни здійснення подорожі, відмови такому Учаснику та супроводжуючим особам у видачі візи консульством/посольством та/або відмову у перетині кордону, скасування та/або затримку рейсів та/або відсутності необхідних документів відповідно до законодавства України для осіб у віці від 14 до 18 років для виїзду за кордон.

4.2. Право на отримання Заохочень (Призів) Акції Учасники набувають згідно із умовами розділу 5 цих Правил.
4.3. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.
4.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
4.5. Зобов‘язання Організатора/Виконавця відносно якості Заохочень Акції, передбачених в цих Офіційних Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.
4.6. Загальний Фонд заохочень Акції є обмеженим та складає визначену в п. 4.1. цих Правил кількість.
4.7. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції обмежується кількістю та вартістю Заохочень, передбачених цими Офіційними Правилами. Особою, відповідальною за організацію відправки Заохочень Переможцям, є Виконавець. Особою, відповідальною за доставку Заохочень Переможцям, є Організатор.
4.8. Організатор залишає за собою право збільшити Фонд заохочень Акції, або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Офіційними Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в розділі 7 цих Офіційних Правил.
4.9. Організатор/Виконавець не несе ніякої відповідальності відносно подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх отримання, за неможливість Учасниками Акції скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
4.10. Заохочення Акції, які залишилися невитребуваними у зв’язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Офіційних Правил, використовуються Організатором на його власний розсуд.
4.11. Оподаткування Заохочень в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


5. Визначення Переможців Акції.


5.1. Переможцем може бути визнана лише особа, яка виконала всі умови Акції, вказані у цих Офіційних Правилах.
5.2. Визначення Переможців, що здобудуть право на отримання Заохочень (далі — Переможець), передбачених п.п. 4.1.1.-4.1.6. цих Правил, здійснюється Виконавцем Акції за результатами кожного Етапу проведення Акції серед усіх Учасників, які виконали умови п. 3.1. цих Правил протягом періоду проведення Акції, шляхом здійснення випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою програми вибору випадкових чисел, що знаходиться за посиланням https://www.random.org/. На кожному Етапі Акції обирається:
— 8 (вісім) основних Переможців та 5 (п’ять) резервних Переможців, які здобувають право на отримання одного Заохочення № 1,
— 2 (два) основних Переможців та 5 (п’ять) резервних Переможців, які здобувають право на отримання одного Заохочення № 2,
— 2 (два) основних Переможців та 5 (п’ять) резервних Переможців, які здобувають право на отримання одного Заохочення № 3,
— 8 (вісім) основних Переможців та 5 (п’ять) резервних Переможців, які здобувають право на отримання одного Заохочення № 4,
— 4 (чотири) основних Переможців та 5 (п’ять) резервних Переможців, які здобувають право на отримання одного Заохочення № 5,
— 6 (шість) основних Переможців та 5 (п’ять) резервних Переможців, які здобувають право на отримання одного Заохочення № 6,
— 1 (один) основний Переможець та 5 (п’ять) резервних Переможців, який здобуває право на отримання одного Заохочення № 7,
5.3. У випадку, коли основний Переможець з будь-який причин, незалежних від Виконавця/Технічного Виконавця/Організатора Акції, не може отримати відповідне Заохочення, такий Переможець втрачає право на отримання Заохочення та на будь-які компенсації з боку Виконавця/Технічного Виконавця/Організатора Акції. У такому випадку право на отримання відповідного Заохочення переходить до наступного у списку резервного Переможця відповідного розіграшу.
5.4. Дати проведення розіграшів Заохочень:
— За результатами Першого етапу Акції: 27.08.2019 року;
— За результатами Другого етапу Акції: 02.09.2019 року;
— За результатами Третього етапу Акції: 09.09.2019 року;
— За результатами Четвертого етапу Акції: 16.09.2019 року;
— За результатами П’ятого етапу Акції для Заохочень №№ 1-6: 23.09.2019 року;
 для Заохочення № 7: 19.09.2019 року;
5.5. Учасники Акції, визнані Переможцями Акції, будуть проінформовані про Заохочення, право на отримання якого вони здобули за результатами розіграшу, шляхом направлення на номер мобільного телефону, вказаний при реєстрації номеру експрес-накладної на Сайті Акції, повідомлення у месенджер Viber або по sms Організатором Акції протягом 2 (двох) робочих днів з моменту визначення Переможців відповідного етапу Акції.
5.6. Організатор/Виконавець та Технічний Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Переможець, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника та у разі настання обставин непереборної сили.
5.7. Кожен Учасник Акції може набути право на отримання тільки одного виду Заохочення № 1 — № 7 за весь період проведення Акції.
5.8. Учасники Акції та Переможці, що здобули право на отримання Заохочення № 1 — № 6, беруть участь у розіграшах Заохочень № 7.
5.9. Порядок вручення Заохочень Переможцям Акції встановлено у розділі 6 цих Правил.
5.10. Усі результати Акції остаточні і оскарженню не підлягають.


6. Порядок отримання (вручення) Заохочень Акції.


6.1. Переможець, після отримання вказаного у п.5.5. цих Правил повідомлення від Організатора, зобов’язаний протягом 2 (двох) календарних днів відповісти Організатору, повідомивши його про готовність отримати Заохочення та про відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», на яке слід відправити відповідне Заохочення з зазначенням відомостей, передбачених п. 6.2. цих Офіційних Правил. Організатор не надсилає повторно повідомлення Переможцю про його перемогу в Акції.
В разі, якщо Організатор не має можливості надіслати Переможцю повідомлення про перемогу в Акції через те, що такий Переможець невірно вказав номер мобільного телефону під час реєстрації номеру експрес-накладної на Сайті або не забезпечив доступність цього номеру телефону, то такий Переможець, дізнавшись про свою перемогу в Акції, має можливість протягом 5 робочих днів з дати оголошення його Переможцем відповідного розіграшу самостійно за своєю ініціативою зв’язатися з Організатором за телефоном гарячої лінії 0-800-500-609 і погодити спосіб надання інформації, перелік і строки надання якої зазначено в п. 6.2. цих Офіційних правил.
У разі, якщо Переможець Акції невчасно надасть відповідь на повідомлення Організатора Акції або не зв’яжеться з Організатором самостійно протягом 5 календарних днів з дати оголошення його Переможцем відповідного розіграшу, такий Учасник Акції втрачає статус Переможця та право на отримання Заохочення. У такому випадку право на отримання відповідного Заохочення переходить до наступного у списку резервного Переможця відповідного розіграшу.
6.2. Для отримання Заохочень, які зазначені в п. 4.1. цих Правил, Учасникам, що здобули право на отримання відповідних Заохочень у порядку, передбаченому розділом 5 цих Правил, протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання повідомлення про перемогу в Акції від Організатора Акції необхідно надіслати Організатору Акції таку інформацію: копії першої та другої сторінок свого паспорту та копії облікової картки платника податків, власний номер мобільного телефону, повну адресу проживання та номер найближчого відділення ТОВ «НОВА ПОШТА». Вказані відомості надаються шляхом направлення повідомлення на адресу, вказану у повідомленні від Організатора.
6.3. Якщо Переможець вказав недостовірну / неточну / неповну інформацію, не виконав вимоги Офіційних Правил або не надав свої контактні дані протягом 7 (семи) календарних днів із дати отримання ним повідомлення від Організатора, право на отримання відповідного Заохочення переходить до наступного у списку резервного Переможця відповідного розіграшу.
6.4. Заохочення № 1-6 надсилаються Організатором Переможцям шляхом доставки за допомогою ТОВ «НОВА ПОШТА» у відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», вказані у повідомленнях Переможців, протягом 30 календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів та інформації від Переможця. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі на доставку у відділення ТОВ «НОВА ПОШТА». Оплата послуг з доставки Заохочень здійснюється Організатором. Заохочення № 7 вручаються Переможцям протягом 7 днів з дати надання Переможцем необхідних документів шляхом, який буде погоджено між Організатором/Виконавцем та Переможцем.
6.5. Заохочення отримує лише Переможець, який отримав на нього право згідно з умовами цих Офіційних Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Офіційними Правилами. У разі якщо Переможець з якихось причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
6.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Офіційних Правил та надання всієї вказаної вище інформації є необхідною умовою для отримання Заохочення.
6.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Офіційними Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення, та не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.
6.8. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:
6.8.1. у разі ненадання усієї необхідної інформації для отримання Заохочення;
6.8.2. у разі неналежного виконання умов даних Офіційних Правил, у тому числі порушення умов, визначених у пункті 2 та 3 цих Офіційних Правил.
6.9. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником/Переможцем Акції документів/інформації. Виконавець не несе відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку. Отримання Заохочень у відділеннях ТОВ «НОВА ПОШТА» здійснюється Переможцями у відповідності до правил ТОВ «НОВА ПОШТА».
6.10. Організатор/Виконавець і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх отримання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими їм Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту отримання Заохочень Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов’язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. Організатор/Виконавець не несе зобов’язань щодо якості Заохочень Акції, всі подібні претензії пред’являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов’язаннями таких виробників.
6.12. Заохочення не підлягає заміні будь-яким іншим благом або еквівалентом, в т.ч. грошовим.
6.13. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, у зв’язку із врученням Заохочень, відповідно до вимог діючого законодавства України, є Виконавець.


7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.


7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил Акції на сайті promo.novaposhta.ua протягом усього строку роботи Сайту, тобто з 16 години 00 хвилин 19 серпня 2019 року по 23 години 59 хвилин 30 вересня 2019 року.
7.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.


8. Інші умови.


8.1. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в листування /письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями, окрім випадків, передбачених цими Офіційними Правилами. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Фонду Заохочень Акції між Переможцями Акції. Організатор/Виконавець Акції, а також їх уповноважені особи не несуть відповідальність за будь-які суперечки щодо Заохочень Акції.
8.2. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.
8.4. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність за
— невиконання / неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, які діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини:
— не ознайомлення Учасником з даними Офіційними Правилами Акції;
— не ознайомлення Учасником з Фондом Заохочень Акції та умовами їх отримання;
— не отримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем Акції відомостей/документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв’язку, в тому числі Інтернет провайдерів, або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця Акції, причин;
— невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов’язків, передбачених у цих Офіційних Правилах;
— не можливість скористатися відповідним Заохоченням Акції.
8.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
8.5.1. Організатор/Виконавець має право змінити Офіційні Правила Акції;
8.5.2. Організатор має право опубліковувати на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прізвище, ім’я, по-батькові Переможців Акції без сплати їм будь-якої винагороди;
8.5.3. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором/Виконавцем Акції (його уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатором/Виконавцем збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою вільного поширення і використання Організатором/Виконавцем Акції доки не мине потреба. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Офіційних Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором/Виконавцем згідно даних Офіційних Правил.
8.5.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку (на розсуд Організатора/Виконавця Акції), використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
8.6. Виконавець Акції та Технічний Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку. Організатор/Виконавець Акції та Технічний Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу електронної пошти, за будь-які помилки співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором/Виконавцем. Виконавець Акції та Технічний Виконавець Акції не несуть відповідальності за вручення Заохочень в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення для Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Заохочення Акції.
8.7. Організатор/Виконавець Акції та Технічний Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.
8.8. Організатор/Виконавець/Технічний Виконавець Акції не несуть відповідальності:
8.8.1. За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:
— експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;
— експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;
— горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;
— експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64;
— які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);
— які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;
— які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.
— технічні можливості та характеристики яких унеможливлюють коректне відображення Сайту
8.8.2. У разі надходження звернень на гарячу лінію Організатора Акції та надання відомостей, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб.
8.8.3. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.
8.8.4. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.
8.9. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, вказаних у цих Правилах.
8.10. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Офіційних Правил та/або питань, не врегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.11. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Офіційних Правил.
8.12. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд може визнати недійсними всі або деякі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь у даній Акції будь-якій особі, яку Організатор/Виконавець підозрює у підробленні або отриманні вигоди з підробки або нечесній поведінці щодо процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж у порушенні цих Офіційних Правил, або у поводженні деструктивним чином або у здійсненні дій з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даною Акцією.
8.13. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
8.14. Ці Офіційні Правила є єдиними Офіційними Правилами участі в Акції.
8.15. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Офіційними Правилами Акції.
8.16. Якщо будь-яке положення цих Офіційних Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Офіційні правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Офіційних Правил, рішення щодо Офіційних Правил приймається Організатором/Виконавцем.
8.17. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.
8.18. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — «Закон») Учасникам повідомляється:
8.18.1 Власником персональних даних Учасників є Організатор;
8.18.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
8.18.3 З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.18.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації тощо;
8.18.4 З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
8.18.5 Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
8.18.6 Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.18.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
8.18.7 Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.18.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
8.18.8 Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу info@novaposhta.ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;
8.18.9 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».