Офіційні правила промо-акції з умовною назвою «Разом в небо!»
(надалі – «Правила»/«Офіційні Правила»)

1. Загальні умови.

1.1. Організатором промо-акції з умовною назвою «Разом в небо!» (надалі — «Акція»/«Рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ: 31316718, місцезнаходження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 9), (надалі — «Організатор»).

1.2. Виконавцем Рекламної Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЙ БТЛ» (код ЄДРПОУ: 37881205, юридична адреса: 02166, м. Київ, проспект Лісовий, 23, (надалі — «Виконавець»).

1.3. Технічним Виконавцем Рекламної Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «512 ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ: 40837287), (надалі — «Технічний Виконавець»).

1.4. Акція проводиться у відповідності до умов даних Офіційних Правил, що розміщені на Сайті promo. novaposhta. ua. Організатор / Виконавець / Технічний виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Офіційними Правилами.

1.5. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів до послуг, що надає Організатор Акції, просування та продаж яких здійснюється на території України.

1.6. Акція проводиться у мережі Інтернет на Веб-сайті за адресою: promo. novaposhta. ua (надалі — «Сайт») на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (згідно Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII, у тому числі, відповідно до переліку затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1085-р від 07.11.2014 року), тимчасово окупованої території АР Крим (згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII). (надалі — «Територія проведення Акції»).

Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей.

1.7. Акція проводиться з 12 години 00 хвилин «02» грудня 2019 року до 23 години 59 хвилин «29» грудня 2019 року включно (надалі — «Строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

Визначення Переможців Акції здійснюється в порядку, передбаченому розділом 5 та іншими положеннями цих Офіційних Правил.

1.8. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

1.9. Умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені у порядку, встановленому цими Офіційними Правилами та чинним законодавством України.

1.10. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Офіційних Правил Акції на Сайті promo. novaposhta. ua

2. Вимоги до Учасників Акції.

2.1. До участі в Акції запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Акції (п. 1.7. Правил) виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України, виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних Правилах і мають відкриту персональну сторінку в соціальній мережі Facebook, що налічує не менше 10 друзів для мережі Facebook (далі — «Учасник Акції»).

2.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Офіційних Правил:

2.2.1. працівники Організатора/Виконавця/Технічного виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.2.2. обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.2.3. особи, що не є громадянами України;

2.2.4. особи без громадянства;

2.2.5. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.2.6. неповнолітні особи.

2.3. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції під час реєстрації.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язані:

2.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

2.4.2. дотримуватися правил користування Сайтом promo. novaposhta. ua, що розміщені за посиланням promo. novaposhta. ua/rules;

2.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

2.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.4.5. не вчиняти дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції;

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Офіційними Правилами. З моменту прийняття умов даних Офіційних Правил, вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Офіційних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором/Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т. ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Офіційними Правилами. Приймаючи умови даних Офіційних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба, визначена цими Офіційними Правилами а також підтверджують, що ознайомлені із правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, не виконує/неналежно виконує умови цих Офіційних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

2.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.10. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Офіційних Правилах, що спричинило виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані в цих Правилах умови.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

3.1.1. до початку Періоду проведення Акції та/або протягом Періоду проведення Акції зареєструватись в соціальній мережі «Facebook»;

3.1.2. Зайти на Сайт promo. novaposhta. ua, ознайомитися з Офіційними Правилами Акції та виконати дії в такій послідовності;

— натиснути на кнопку «створити наліпку» і завантажити створений дизайн наліпки у форматі jpeg або png розміром не більше 10 Мб або створити власний дизайн наліпки, обираючи наступні 4 (чотири) із запропонованих на Сайті Акції опцій: «Фон», «Літак», «Текст» та «Пейзаж»;

— після завантаження або створення власного дизайну наліпки натиснути кнопку «Зберегти»;

— натиснути кнопку авторизації у соціальній мережі Facebook, надати згоду на використання даних (в інтерфейсі соціальної мережі Facebook), після чого поля форми авторизації, а саме ПІБ, адреса електронної пошти та номер мобільного телефону, вказані у профілі соціальної мережі Facebook, автоматично заповняться (Увага! ПІБ не підлягає редагуванню, відредагувати можливо лише адресу електронної пошти на номер мобільного телефону);

— поставити відмітку в полі «Я погоджуюсь з офіційними правилами Акції» та в полі «Я погоджуюсь з подальшою обробкою та використанням моїх персональних даних»;

— для завантажених дизайнів наліпок — дочекатись повідомлення про модерацію, після чого авторизуватись на Сайті Акції та натиснути кнопку «Опублікувати» в особистому кабінеті Учасника Акції;

— для створених на Сайті Акції наліпок — натиснути кнопку «Опублікувати»;

— поділитись наліпкою на власній сторінці в соціальній мережі «Facebook»;

— зробити пост публічним у налаштуваннях та не видаляти пост у Facebook зі створеним власним дизайном наліпки до визначення переможців Акції, дата якого вказана у розділі 5 цих Офіційних Правил.

Увага! При завантаженні дизайну наліпки Учасник Акції може також використовувати запропоновані на Сайті Акції опції: «Фон», «Літак», «Текст» та «Пейзаж», а також функціонал введення тексту з обмеженням у не більше 60 символів. Створений дизайн наліпки повинен відповідати таким умовам:

— Він не повинен принижувати чию-небудь гідність, містити образи, погрози, наклеп, ганьбити кого-небудь. Вони повинні бути адекватними, пристойними, без відтінків сексуального, еротичного та порнографічного характеру, богохульства, нещирості, не дискримінувати, не спонукати до ненависті або ворожості стосовно будь-якої групи осіб або особи, та в усіх відношеннях відповідати темі і духу Акції;

— Він не повинен містити контент, матеріал або елемент, який не відповідає законам України або іншим чином порушує чинне законодавство України;

— Він не повинен містити контент, матеріал або елемент, який відтворює рекламу, слоган, логотип, товарний знак третьої особи або який іншим чином вказує на спонсорство або підтримку з боку третьої особи, комерційної організації або на невідповідність духу Активації;

— Він повинен представляти собою оригінальні, не опубліковані раніше твори, які не містять, не включають у себе і не використовують іншим чином контент, матеріал або елемент, що належить третій особі або організації;

— Не допускається, щоб він містив контент, елемент або матеріал, що порушує права на публічне використання, на недоторканність приватного життя або на об’єкти інтелектуальної власності.

Можливість опублікувати на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook завантажений дизайн наліпки буде доступною після проходження таким дизайном обов’язкової модерації на предмет дотримання вимог до завантажених наліпок та після авторизації на Сайті Акції. Учасник, який завантажив дизайн наліпки, буде повідомлений про статус модерації шляхом направлення повідомлення на вказану при реєстрації на Сайті Акції електронну адресу.

Увага! Учаснику Акції при публікації наліпки через соціальну мережу «Facebook», необхідно перевірити налаштування приватності власної сторінки та відкрити загальний доступ до публікацій.

Кількість створених та розміщених на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook наліпок протягом періоду проведення Акції необмежена.

3.2. Учасниками Акції визнаються лише особи, які виконали умови цих Офіційних Правил. Особи, які виконали умови, вказані у п. 3.1. цих Правил до початку або після закінчення Строку проведення Акції, не беруть участі у розіграші Заохочень.

3.3. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

3.4. Організатор/Виконавець/Технічний виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на Сайті, якщо такі неполадки виникли з вини постачальника послуг доступу до мережі Інтернет.

3.7. У випадку виникнення питань щодо авторизації на сайті Акції та інших технічних питань щодо проведення Акції Учасники Акції повинні звертатися до Організатора за номером гарячої лінії, зазначеним на Сайті або за допомогою форми Зворотного зв’язку, яка є на Сайті. Якщо Учасник Акції з технічних питань не звертається до технічної підтримки у вищевказаний спосіб у Строк проведення Акції, Виконавець/Організатор/Технічний Виконавець звільняються від відповідальності по суті таких питань та звернень Учасників.

3.8. Виконавець/Організатор/Технічний Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструватися на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Виконавця/Організатора/Технічного Виконавця Акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA.

Після виконання процедури створення наліпки та реєстрації за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті або у випадку неможливості реєстрації та розміщення наліпки у соціальній мережі Facebook Учасник отримає відповідне повідомлення на Сайті.

За один раз можна створити та розмістити на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook лише одну наліпку.

УВАГА! У разі виникнення підозр у Виконавця/Організатора Акції щодо порушення Правил Акції Учасником Акції, Виконавець/Організатор має право заблокувати номер мобільного телефону такого Учасника без пояснення причин. Розблокування номеру мобільного телефона Учасника можливе лише після прийняття Організатором відповідного рішення за зверненням такого Учасника за телефоном гарячої лінії Організатора Акції. Таке звернення буде направлено на розгляд Виконавцеві Акції, який на власний розсуд зв’язується з Учасником, який залишив звернення, для з’ясування інформації про порушення, які виникли під час реєстрації Учасником на Сайті Акції. Рішення про розблокування або не розблокування номеру мобільного телефону приймається Організатором та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після надання Учасником необхідної інформації та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.

4 Фонд заохочень (призів) Акції.

4.1. Фонд заохочень Акції складається з:

4.1.1. Заохочення № 1 — термокружка — 10 (десять) шт.

4.1.2. Заохочення № 2 — Сертифікат на 10 000 (десять тисяч) гривень на подорож (далі — Сертифікат*) — 1 (одна) шт.

* Сертифікат передбачає його обмін на туристичні послуги, що оплачуються Виконавцем Акції туроператору ПП «ДОЛЬЧЕ ТРЕВЕЛ», в межах номіналу Сертифікату. У випадку обрання туристичних послуг у зазначеного туроператора, вартість яких є меншою за вартість номіналу Сертифікату, різниця не компенсується. У випадку обрання туристичних послуг у зазначеного туроператора, вартість яких є більшою за вартість номіналу Сертифікату, Учасник Акції, який здобув право на отримання Сертифікату, має право здійснити доплату за власний кошт.

Увага! Строк дії Сертифікату складає 6 місяців з дати його видачі. Після закінчення строку дії Сертифікату, Учасник Акції, який здобув право на отримання Сертифікату, не має права на отримання будь-якої компенсації за невикористання Сертифікату. Організатор / Виконавець / Туроператор не несуть відповідальності за неможливість використання Сертифікату Учасником, який здобув право на отримання Сертифікату.

4.2. Право на отримання Заохочень (Призів) Акції Учасники набувають згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

4.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

4.5. Зобов‘язання Організатора/Виконавця відносно якості Заохочень Акції, передбачених в цих Офіційних Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.

4.6. Загальний Фонд заохочень Акції є обмеженим та складає визначену в п. 4.1. цих Правил кількість.

4.7. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції обмежується кількістю та вартістю Заохочень, передбачених цими Офіційними Правилами. Особою, відповідальною за організацію відправки Заохочень Переможцям, є Виконавець. Особою, відповідальною за доставку Заохочень Переможцям, є Організатор.

4.8. Організатор залишає за собою право збільшити Фонд заохочень Акції, або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Офіційними Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в розділі 7 цих Офіційних Правил.

4.9. Організатор/Виконавець не несе ніякої відповідальності відносно подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх отримання, за неможливість Учасниками Акції скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

4.10. Заохочення Акції, які залишилися невитребуваними у зв’язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Офіційних Правил, використовуються Організатором на його власний розсуд.

4.11. Оподаткування Заохочень в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5. Визначення Переможців Акції.

5.1. Переможцем може бути визнана лише особа, яка виконала всі умови Акції, вказані у цих Офіційних Правилах.

5.2. Визначення Переможців, що здобудуть право на отримання Заохочень (далі — Переможець), передбачених п. 4.1.1. цих Правил, здійснюється Виконавцем Акції за результатами Періоду проведення Акції серед усіх Учасників, які виконали умови п. 3.1. цих Правил протягом періоду проведення Акції. За результатами Періоду проведення Акції обирається:

— 10 (десять) основних Переможців та 10 (десять) резервних Переможців, які здобувають право на отримання одного Заохочення № 1 — шляхом здійснення випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою програмно-технічного комплексу на Сайті Акції;

— 1 (один) основний Переможець, який здобуває право на отримання Заохочення № 2 — шляхом голосування членами комісії, створеної з представників Організатора Акції.

5.3. У випадку, коли основний Переможець з будь-який причин, незалежних від Виконавця/Технічного Виконавця/Організатора Акції, не може отримати відповідне Заохочення, такий Переможець втрачає право на отримання Заохочення та на будь-які компенсації з боку Виконавця/Технічного Виконавця/Організатора Акції. У такому випадку право на отримання відповідного Заохочення переходить до наступного у списку резервного Переможця розіграшу.

5.4. Дата проведення розіграшу Заохочення 1 — 30 грудня 2019 року, Заохочення 2 — до 11 січня 2020.

5.5. Учасники Акції, визнані Переможцями Акції, будуть проінформовані про Заохочення, право на отримання якого вони здобули за результатами розіграшу, шляхом направлення на номер мобільного телефону, вказаний при реєстрації на Сайті Акції, повідомлення у месенджер Viber або по sms Організатором Акції протягом 2 (двох) робочих днів з моменту визначення Переможців Акції.

5.6. Організатор/Виконавець та Технічний Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Переможець, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника та у разі настання обставин непереборної сили.

5.7. Кожен Учасник Акції може набути право на отримання тільки одного Заохочення № 1 за весь період проведення Акції.

5.8. Порядок вручення Заохочень Переможцям Акції встановлено у розділі 6 цих Правил.

5.9. Усі результати Акції остаточні і оскарженню не підлягають.

6. Порядок отримання (вручення) Заохочень Акції.

6.1. Переможець, після отримання вказаного у п.5.5. цих Правил повідомлення від Організатора, зобов’язаний протягом 2 (двох) календарних днів відповісти Організатору, повідомивши його про готовність отримати Заохочення та про відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», на яке слід відправити відповідне Заохочення з зазначенням відомостей, передбачених п. 6.2. цих Офіційних Правил. Організатор не надсилає повторно повідомлення Переможцю про його перемогу в Акції.

В разі, якщо Організатор не має можливості надіслати Переможцю повідомлення про перемогу в Акції через те, що такий Переможець невірно вказав номер мобільного телефону під час реєстрації на Сайті або не забезпечив доступність цього номеру телефону, то такий Переможець, дізнавшись про свою перемогу в Акції, має можливість протягом 5 робочих днів з дати оголошення його Переможцем відповідного розіграшу самостійно за своєю ініціативою зв’язатися з Організатором за телефоном гарячої лінії 0-800-500-609 і погодити спосіб надання інформації, перелік і строки надання якої зазначено в п. 6.2. цих Офіційних правил.

У разі, якщо Переможець Акції невчасно надасть відповідь на повідомлення Організатора Акції або не зв’яжеться з Організатором самостійно протягом 5 календарних днів з дати оголошення його Переможцем відповідного розіграшу, такий Учасник Акції втрачає статус Переможця та право на отримання Заохочення. У такому випадку право на отримання відповідного Заохочення переходить до наступного у списку резервного Переможця відповідного розіграшу.

6.2. Для отримання Заохочень, які зазначені в п. 4.1. цих Правил, Учасникам, що здобули право на отримання відповідних Заохочень у порядку, передбаченому розділом 5 цих Правил, протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання повідомлення про перемогу в Акції від Організатора Акції необхідно надіслати Організатору Акції таку інформацію: копії першої та другої сторінок свого паспорту та копії облікової картки платника податків, власний номер мобільного телефону, повну адресу проживання та номер найближчого відділення ТОВ «НОВА ПОШТА». Вказані відомості надаються шляхом направлення повідомлення на адресу, вказану у повідомленні від Організатора.

6.3. Якщо Переможець вказав недостовірну / неточну / неповну інформацію, не виконав вимоги Офіційних Правил або не надав свої контактні дані протягом 5 (п’яти) календарних днів із дати отримання ним повідомлення від Організатора, право на отримання відповідного Заохочення переходить до наступного у списку резервного Переможця відповідного розіграшу.

6.4. Заохочення № 1-2 надсилаються Організатором Переможцям шляхом доставки за допомогою ТОВ «НОВА ПОШТА» у відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», вказані у повідомленнях Переможців, протягом 30 календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів та інформації від Переможця. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі на доставку у відділення ТОВ «НОВА ПОШТА». Оплата послуг з доставки Заохочень здійснюється Організатором.

6.5. Заохочення отримує лише Переможець, який отримав на нього право згідно з умовами цих Офіційних Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Офіційними Правилами. У разі якщо Переможець з якихось причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі, якщо інше рішення не було прийнято Організатором Акції за запитом такого Переможця.

6.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Офіційних Правил та надання всієї вказаної вище інформації є необхідною умовою для отримання Заохочення.

6.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Офіційними Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення, та не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

6.8. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

6.8.1. у разі ненадання усієї необхідної інформації для отримання Заохочення;

6.8.2. у разі неналежного виконання умов даних Офіційних Правил, у тому числі порушення умов, визначених у пункті 2 та 3 цих Офіційних Правил.

6.9. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником/Переможцем Акції документів/інформації. Виконавець не несе відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку. Отримання Заохочень у відділеннях ТОВ «НОВА ПОШТА» здійснюється Переможцями у відповідності до правил ТОВ «НОВА ПОШТА».

6.10. Організатор/Виконавець/Технічний виконавець і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх отримання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими їм Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту отримання Заохочень Учасниками Акції Організатор/Виконавець/Технічний виконавець й пов’язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. Організатор/Виконавець/Технічний виконавець не несе зобов’язань щодо якості Заохочень Акції, всі подібні претензії пред’являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов’язаннями таких виробників.

6.12. Заохочення № 1-2 не підлягають заміні будь-яким іншим благом або еквівалентом, в т. ч. грошовим. Переможець, який отримав Заохочення № 2, не має права передати право на використання цього Заохочення будь-якій третій особі.

6.13. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, у зв’язку із врученням Заохочень, відповідно до вимог діючого законодавства України, є Виконавець. Організатор передає Виконавцеві персональні дані Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, необхідні для здійснення функції податкового агента.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил Акції на сайті promo. novaposhta. ua протягом усього строку роботи Сайту, тобто з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2019 року по 23 години 59 хвилин 15 грудня 2019 року.

7.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, незалежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

8. Інші умови.

8.1. Організатор/Виконавець/Технічний виконавець Акції залишає за собою право не вступати в листування/письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями, окрім випадків, передбачених цими Офіційними Правилами. Організатор/Виконавець/Технічний виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Фонду Заохочень Акції між Переможцями Акції. Організатор/Виконавець/Технічний виконавець Акції, а також їх уповноважені особи не несуть відповідальність за будь-які суперечки щодо Заохочень Акції.

8.2. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.

8.4. Організатор/Виконавець/Технічний виконавець Акції не несе відповідальність за

— невиконання / неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, які діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця/Технічний виконавець Акції обставини:

— не ознайомлення Учасником з даними Офіційними Правилами Акції;

— не ознайомлення Учасником з Фондом Заохочень Акції та умовами їх отримання;

— не отримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем/Технічний виконавець Акції відомостей/документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв’язку, в тому числі Інтернет провайдерів, або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця/Технічний виконавець Акції, причин;

— невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов’язків, передбачених у цих Офіційних Правилах;

— не можливість скористатися відповідним Заохоченням Акції.

8.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

8.5.1. Організатор/Виконавець має право змінити Офіційні Правила Акції;

8.5.2. Організатор має право опубліковувати на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прізвище, ім’я, по-батькові Переможців Акції без сплати їм будь-якої винагороди;

8.5.3. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором/Виконавцем/Технічний виконавець Акції (його уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатором/Виконавцем збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою вільного поширення і використання Організатором/Виконавцем Акції доки не мине потреба. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Офіційних Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором/Виконавцем/Технічним виконавцем згідно даних Офіційних Правил.

8.5.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку (на розсуд Організатора/Виконавця Акції), використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

8.6. Виконавець Акції та Технічний Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку. Організатор/Виконавець Акції та Технічний Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу електронної пошти, за будь-які помилки співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором/Виконавцем. Виконавець Акції та Технічний Виконавець Акції не несуть відповідальності за вручення Заохочень в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких поштові відправлення для Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Заохочення Акції.

8.7. Організатор/Виконавець Акції та Технічний Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8.8. Організатор/Виконавець/Технічний Виконавець Акції не несуть відповідальності:

8.8.1. За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

— експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

— експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;

— горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

— експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64;

— які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);

— які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;

— які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.

— технічні можливості та характеристики яких унеможливлюють коректне відображення Сайту

8.8.2. У разі надходження звернень на гарячу лінію Організатора Акції або за допомогою форми Зворотного зв’язку на Сайті та надання відомостей, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь- який інший спосіб.

8.8.3. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

8.8.4. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

8.9. Відповідальність Організатора/Виконавця/Технічний Виконавець Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, вказаних у цих Правилах.

8.10. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Офіційних Правил та/або питань, не врегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.11. Організатор/Виконавець/Технічний Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Офіційних Правил.

8.12. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд може визнати недійсними всі або деякі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь у даній Акції будь-якій особі, яку Організатор/Виконавець підозрює у підробленні або отриманні вигоди з підробки або нечесній поведінці щодо процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж у порушенні цих Офіційних Правил, або у поводженні деструктивним чином або у здійсненні дій з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даною Акцією.

8.13. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем/Технічним Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації. Технічний Виконавець повідомляє про виникнення причин, які спричиняють неможливість проводити Акцію так, як це заплановано, Виконавця/Організатора Акції для прийняття рішення про анулювання, припинення, зміну або тимчасове призупинення проведення Акції або визнання недійними будь-яких реєстрацій.

8.14. Ці Офіційні Правила є єдиними Офіційними Правилами участі в Акції.

8.15. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Офіційними Правилами Акції.

8.16. Якщо будь-яке положення цих Офіційних Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Офіційні правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Офіційних Правил, рішення щодо Офіційних Правил приймається Організатором/Виконавцем.

8.17. Своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

8.18. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — «Закон») Учасникам повідомляється:

8.18.1 Володільцем персональних даних Учасників є Організатор;

8.18.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

8.18.3 З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.18.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації тощо;

8.18.4 З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

8.18.5 Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також Технічний Виконавець Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

8.18.6 Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.18.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

8.18.7 Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.18.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

8.18.8 Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу info@novaposhta. ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

8.18.9 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».